เราจะตายเงียบๆหรือจะ update status ไปเรื่อยๆดี

เคยมีพี่ที่เคารพนับถือคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยมะเร็ง แกบอกว่า คนที่บอกว่าทำใจไม่ได้ที่คนที่รู้จักใกล้ชิดเสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุแล้ว คนที่รู้และนับถอยหลังวันตายของตัวเองนั้นกลับทำใจยากยิ่งกว่า ผมเลยมาคิดๆว่า ถ้าคนเรา…..พอรู้ว่าจะตาย เราจะตายเลยหรือจะค่อยๆ tweet update status ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายดี

ใส่ความเห็น