การใช้ชีวิต

เพื่อนผมบอกว่า อย่ายึดติ…

- อย่าติดกับอินเตอร์เน็ตมาก