มนุษย์

เคยมีพี่ที่เคารพนับถือคน…

- เราจะตายเงียบๆหรือจะ update status ไปเรื่อยๆดี