ผาตรอมใจ เขาใหญ่

by

ผมเคยถามเพื่อนๆของผม ว่าทำไมคนเราสูญเสียบางอย่างที่เรารัก แล้วยังเสาะแสวงหามาเพื่อสูญเสียอีกครั้ง ความรู้สึกสูญเสียมันน่าอภิรมย์ตรงไหน