ผาตรอมใจ เขาใหญ่

ผมเคยถามเพื่อนๆของผม ว่าทำไมคนเราสูญเสียบางอย่างที่เรารัก แล้วยังเสาะแสวงหามาเพื่อสูญเสียอีกครั้ง ความรู้สึกสูญเสียมันน่าอภิรมย์ตรงไหน
 
มีเพื่อนคนหนึ่งตอบว่า
 
“การสูญเสียสิ่งที่เรารักบ่อยๆ ทำให้เราค่อยๆเรียนรู้ธรรมชาติของความสูญเสียซึ่งก็คือไตรลักษณ์ ทำให้ยอมรับมันได้มากขึ้นๆ”
 
การเรียนรู้ถึงทุกขเวทนา ทุกขลักษณะ ความไม่เที่ยงแท้คงทนรวมถึงการไร้ตัวตน ต้องลงทุนขนาดนี้เลย

ใส่ความเห็น