ผู้มาเพื่อฆ่าเซียวเล้งนึ่ง

ลี้มกโช้ว 2014

สรุปสั้นๆนะครับ ไม่มีอะไรมากแค่อยากบอกว่า จางซิญอวี้ (Zhang Xin Yu) คนนี้ทำให้ผมมองโลกมังกรหยกด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไป

Attention! All pictures are the property of their authors. At the request of the author’s photo will be removed from the site. Please request to remove photos sent by e-mail chet{at}printhong.net.

ใส่ความเห็น