ใครเคยใช้โทรเลข ยกมือขึ้น

เห็นตัวอย่างโทรเลขฉบับนี้แล้วอดฮาไม่ได้ เมื่อสัก 30 ปีที่แล้วคิดว่าหลายๆคนคงเคยใช้บริการโทรเลข(telegram หรือตะแล็บแก๊บ)เป็นวิธีการสื่อสารที่รวดเร็วที่สุดในสมัยนั้นรองจากโทรศัพท์ครับ แต่เนื่องจากในหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไป ไม่มีโทรศัพท์ใช้เหมือนในตัวเมือง โทรเลขจึงเป็นคำตอบสุดท้ายในการสื่อสารที่ต้องการความรวดเร็ว

เนื่องจากต้องส่งม้าเร็วเอาโทรเลขไปส่งให้ผู้รับให้ทันตามกำหนดเวลา และการส่งข้อความระหว่างสถานีต้นทางปลายทางต้องใช้รหัสและแปลงกลับที่ปลายทาง สิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายที่สูงตามจำนวนข้อความ ผู้ใช้บริการต้องสื่อข้อความให้กระชับได้ใจความ และนี่คือตัวอย่างข้อความสั้นและได้ใจความที่เรียกรอยยิ้มของผม

Selection_0092

ข้อความข้างบนนี้เป็นข้อความของนายสำราญรบคนเป็นสามี ที่รับราชการอยู่ต่างจังหวัด ส่งถึงนางสกุณาภรรยาเพื่อบอกว่า

หากนางสกุณาจะมาเยี่ยมเขาที่ต่างจังหวัด
ถ้าตรงกับช่วงเวลานั้นของเดือนก็ยังไม่ต้องมา
แต่ถ้ารอบประจำเดือนยังมาไม่ถึงก็ให้มาเยี่ยมเขาได้

ใส่ความเห็น