I hate Thailand

บุ้คมาร์คไว้ ว่าถึงจะเป็นเรื่องที่แต่ง(ซึ่งแต่งได้เวอร์มาก)เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ก็ชอบดูอยู่ดี อิ

 

ใส่ความเห็น